Zakres działalności:

Hipnoterapia – między innymi zastosowanie hipnozy w zaburzeniach psychosomatycznych, wspomaganiu procesów zdrowienia w chorobach somatycznych (onkologicznych, neurologicznych i innych), uzależnieniach, leczeniu bólu i innych objawów związanych z przewlekłymi schorzeniami czy w zaburzeniach sfery seksualnej;

Terapia psychologiczna i psychoterapia – ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej oraz technik poznawczo-behawioralnych;

Neuropsychologiczne aspekty diagnozy i terapii uszkodzeń w obrębie ośrodkowego układu nerwowego;

Prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem chorym somatycznie oraz profiliaktyki wypalenia zawodowego pracowników służby zdrowia.

Copyright (c)2010 Gabinet Psychologiczny Ergo Sum Magdalena Sagan & Kreator eHost.pl