WYKSZTAŁCENIE

mgr psycholog, dyplom uzyskany na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego;

głowna specjalność: psychologia kliniczna zdrowia i choroby

dodatkowa specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

10.2005 – nadal: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
nauczyciel akademicki

03.2005 – 2015: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Zabrzu
terapia psychologiczna i neuropsychologiczna chorych, pomoc rodzinie podopiecznych ZOLu, wsparcie psychologiczne pracowników Zakładu

12.2003 – nadal: Szkolenie kadr medycznych z zakresu psychologicznych aspektów opieki paliatywnej i pracy z osobami znajdującymi się w żałobie

08.2000 – nadal: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Zabrzu
opieka nad chorym i rodziną, terapia osób osieroconych – wolontariat

01.2009 – 03. 2011: Poradnia Leczenia Bólu PSK1 w Zabrzu
konsultacje i terapia psychologiczna pacjentów cierpiących z powodu bólu przewlekłego

11.1995 – 12.2001 Stowarzyszenie “Wyspa w mieście” w Zabrzu
interwencja kryzysowa dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, praca wychowawcy dzieci i młodzieży (świetlica, wyjazdy letnie), wdrażanie programów profilaktycznych – częściowo wolontariat

od 2010 roku prowadzę prywatną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną

WAŻNIEJSZE SZKOLENIA I KURSY

Dwuletnie szkolenie z zakresu hipnozy teraputyecznej (Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie)

Kurs specjalizacyjny z neuropsychologii klinicznej (100h) - "Wybrane zagadnienia neuropsychologii klinicznej", "Diagnoza neuroposychologiczna: podstawy teoretyczne, założenia metodologiczne - uwarunkowania etiologiczne i lokalizacja zespołów objawów".

Psychoterapia ericksonowska - cykl szkoleń  - Polski Instytut Ericksonowski

Racjonalna Terapia Zachowania - pierwszy stopień

Techniki Mindfulness

Szkolenia z zakresu psychologicznych aspektów opieki paliatywnej

Systematyczny udział w konferencjach i zjazdach naukowych

Ukończyłam czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii (akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) w terapii ericksonowskiej.Copyright (c)2010 Gabinet Psychologiczny Ergo Sum Magdalena Sagan & Kreator eHost.pl